Dalarnas bridgeförbunds årsmöte 2002

Några bilder


Vinnare DM-damer
Sara o Margot Sivelind


Vinnare DM-lag
Henrik Einarssom från Malung
fr vänster Johnny Johansson, Mats Häll och Mats Bud
saknas gör (minst) Henrik Einarsson


Ordföranden Dan Nordberg delar ut förtjänsttecken

... till Ninnan Claar


... till Rolf Larsson


och till Göran Olsson