Styrelsen - 2016
Håkan Gabrielsen, ledamot
Ingela Nelander-Häll, kassör
Inga-Lis Larsson, ordförande
Jon Scheutz, ledamot

Kjell Lundqvist, kassör
Gen Gustavsson, ledamot
Peter Nohrén, tävlingsansvarig


Suppleanter:Kent Olsson och Irene Mattsson

Revisorer: Åke Nordlöf och Bo Siminski
Valberedning: Peter Johansson

 

Stadgar - pdf-fil, antagna på årsmöte 2006